Omsetningen i Norsk Rikstotos digitale kanaler har steget jevnt over mange år, og for å kunne tilrettelegge spill og opplevelse for alle våre kundegrupper, har vi satt i gang prosjekt TOTO, som skal levere en ny plattform for digitale spillopplevelser før, under og etter et spill.

TOTO står for TO ulike målgrupper med TO ulike behov. Gjennom brukertilpasset innhold som er tilgjengelig på alle plattformer ønsker vi å være relevante for alle våre kunder. Kundeundersøkelser viser at vår kunder i kunnskapssegmentet er godt fornøyde med dagens løsning, men vi ser at vi må utvikle rikstoto.no slik at vi i større grad også tilfredsstiller lykkespillernes behov, 

Gjennom TOTO ønsker vi å utvikle rikstoto.no til å bli en side som:

- Øker brukeropplevelsen for alle våre kundegrupper
- Gir en bedre kundeopplevelse
- Tilbyr innhold og tjenester som våre kunder trenger for å spille
- Øker underholdningsverdien før, under og etter et spill

Vi regner med at prosessen frem til lansering av «nye rikstoto.no» vil ta rundt ett år, men har enda ikke satt en dato. Vi legger også opp til å videreutvikle siden kontinuerlig etter at den er lansert.

Allerede fra desember i år vil en Betaside være tilgjengelig for alle som ønsker å teste den nye siden etter hvert som den utvikles. Du kan lese mer om dette her: