Innen utgangen av 2017 skal alt spill på hest være registrert. Dette vil gi deg som kunde en bedre oversikt over alle dine spill og gevinster.  Du vil ha én spillkonto du kan bruke både hos kommisjonær og på nett, og får dermed kun ett kundeforhold hos Norsk Rikstoto.

Som et ledd i denne prosessen må vi ha et høyere sikkerhetsnivå på våre registreringer enn hva som er tilfellet i dag. Dette ivaretas ved at du legitimerer deg med bank-ID ved oppdatering. Hvis du ikke har bank ID – kontakt banken din.

For deg som kunde medfører dette følgende endringer:
Du får nytt brukernavn. Det nye brukernavnet er ditt fødselsnummer (11 siffer). Passordet vil være det samme som tidligere.

Har du flere spillkonti, vil den du oppdaterer først, være den gjeldende. Du vil fortsatt kunne logge deg inn på de andre med gammelt brukernavn, men kun for å ta ut gjenstående penger.

I løpet av høsten vil du også kunne registrere deg hos kommisjonær med gyldig legitimasjon (pass, førerkort, bankkort med bilde og D-nummer).

Spiller man både hos kommisjonær og på nett, vil de som har oppregistrert seg på nett og lagret sitt bankkort kunne bruke dette bankkortet som ID og spillkort hos kommisjonær. Vi trenger denne informasjonen for å kunne overføre gevinster.

Du vil ha mulighet til å utsette oppdateringen, men dette valget vil forsvinne i løpet av en 14-dagers periode.